Saturday, 17 December 2011

Mengenai bentuk-bentuk

Bentuk secara amnya merujuk kepada rupa dan konfigurasi sesuatu objek,
berbeza dengan jirim, kandungan, atau bahannya; oleh itu, sesuatu ucapan
boleh mengandungi alasan (bahannya) yang amat baik, manakala gaya,
tatabahasa, susunan (bentuknya) mungkin buruk. "Bentuk merangkumi
struktur karya; kandungan merangkumi bahan, maksud, idea, atau kesan
pengungkapannya." (Middleton 1999, m.s. 141)

video

No comments:

Post a Comment