Friday, 16 December 2011

BENTUK 3 DIMENSI

KEMAHIRAN:

 MENGENAL DAN MENAMAKAN BENTUK 3D
OBJEKTIF:
Pada akhir pengajaran ini, murid dapat:-
* Mengenal dan menamakan bentuk 3D sekurang-kurangnya empat daripada enam bentuk.
•Menjawab soalan latihan dengan tepat sekurang-kurangnya empat daripada enam soalan.

No comments:

Post a Comment